Nieuwe ontwikkelingen/uitbreiding basisverzekering voetzorg

Onlangs zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot uitbreiding van de basisverzekerde zorg ter preventie van voetulcera en amputaties in het leven geroepen. 

Tot voor kort werd alleen gekeken naar de mensen met diabetes mellitus die een verhoogd risico liepen op voetproblemen en een enkele keer werd een uitzondering gemaakt. 

 

Gelukkig is per 1 januari 2023 is het Zorginstituut Nederland (ZiN) tot een nieuw standpunt gekomen: Mensen met chronische aandoeningen en een verhoogd risico op voetulcera en amputaties kunnen ook in aanmerking komen voor basisverzekerde voetzorg.

  

Patiënten met chronische aandoeningen kunnen in aanmerking voor basisverzekerde zorg komen wanneer sprake is van één of meerdere van onderstaande risicofactoren:

 

*aanwezigheid van sensibele neuropathie;

*micro- en/of macro vasculaire vaatschade;

*de toegenomen kwetsbaarheid van huid en/of nagels;

*nierproblematiek

*aanwezigheid van een uitlokkende factor zoals druk, wrijving en/of traumatisch letsel als oorzaak voor het daadwerkelijk ontstaan van     een ulcus (wond met ontstekingsrisico).

 

Cliënten onder behandeling bij Voeten en Welzijn komen (mogelijk) in aanmerking voor deze basisverzekerde preventieve voetzorg. Hiervoor is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. 

U kunt met deze verwijzing een afspraak maken bij de podotherapeut bij ons in de praktijk. De podotherapeut zal dan een biomechanisch onderzoek verrichten en een behandelplan opstellen.

 

 2023 wordt gezien als een overgangsjaar. Dat houdt in dat het voor alle betrokken zorgverleners (pedicures, podotherapeuten en verwijzers) deze ontwikkelingen nieuw zijn en wij als schakel in het geheel tegen kinderziektes aan kunnen lopen. Dit jaar zullen we met elkaar moeten ondervinden wat een prettige werkwijze is.

 

Wij hopen op uw begrip en wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn verwijzen wij door naar uw  podotherapeut.