Huisregels

Wij behandelen uitsluitend in onze praktijk en niet op locatie.

Bij verhindering dient een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Praktijk “Voeten en Welzijn” worden doorgegeven. Het niet afmelden van een afspraak houdt in dat wij gereserveerde tijd niet optimaal kunnen benutten en dus die tijd in rekening brengen.

Bij het niet nakomen van een afspraak, zullen wij u niet bellen. Als u niet meer weet wanneer u een afspraak heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch (evt per voicemail) als per mail: info@voetenenwelzijn.nl

 

Wij geven de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien:

•de cliënt andere producten dan de door Praktijk “Voeten en Welzijn” geadviseerde producten heeft gebruikt.

•de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

•de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

•de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Beschadiging en Diefstal:

Pedicurepraktijk Voeten en Welzijn heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Wij melden diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie.

 

Gedrag:

De client behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de behandelruimtes niet toegestaan. In het hele pand geldt een rookverbod.

 

Afspraken en toegangsrecht

1.Uitsluitend cliënten met een afspraak, zij die een afspraak willen maken of zij die een product komen afhalen mogen het pand betreden.

Praktijk Voeten en Welzijn heeft ten allen tijde het recht de toegang tot het pand te weigeren, dan wel om te verzoeken onmiddellijk het pand te verlaten.