Wij behandelen niet op locatie

Contante betalingen hebben onze voorkeur.

 

Ik heb jaren tenen gelezen. Het is een meerwaarde in mijn praktijk. Ondanks het feit dat ik eigenlijk iets minder uren wil werken is het niet meer weg te denken in mijn praktijk.

 

Tenen analyseren is een kennissysteem dat het mogelijk maakt karakter, persoonlijkheid en gedrag te analyseren door de stand en de vorm van tenen te interpreteren. Je tenen vertellen wat jouw sterke of minder sterke punten zijn. Met tenenlezen kun je mensen helpen zichzelf beter te leren begrijpen, inzicht en kennis te krijgen over zichzelf maar vooral hen bewust maken…..De bekende spiegel.

Deze methode is tevens een extra hulp bij de opvoeding van je kind(eren).

 

Zo kun je bijv zien of iemand wel of niet snel kan reageren. Het is per definitie niet altijd onwil van iemand als niet meteen gereageerd wordt. Misschien heeft deze persoon gewoon wat meer tijd nodig om alles in zijn systeem te verwerken. 

De vorm van je tenen staat vast. Daar ben je mee geboren en die kun je niet veranderen. De hele maatschappij, het leven, heeft invloed op jouw ontwikkeling en jouw tenen weerspiegelen hoe je daarmee omgaat. Het zegt iets over hoe je je leven vormgeeft. 

 

De linkervoet staat voor de vrouwelijke kant: emoties, gevoel, creativiteit, liefde en intimiteit en vertrouwen.

De rechtervoet staat voor mannelijke eigenschappen: vreugde, ambitie, actie, gehechtheid en onzekerheid en angst.

 

De vorm van de teen, in verhouding tot de andere tenen, geeft aan in welke mate de eigenschap aanwezig is. Zo geeft een stevige teen aan dat de karaktertrek sterk vertegenwoordigd is. 

Daarnaast kan een teen bijvoorbeeld rond of hoekig zijn, wat dan duidt op ‘diplomatie’ of ‘recht voor de raap’ gedrag.

 

Kortom, tenen tonen hoe er met het gevoel en verstand wordt omgegaan, wat de sterke en minder sterke kwaliteiten zijn en of iemand veel of weinig energie heeft op bepaalde momenten. Meer nog, tenen vertellen ook hoe je omgaat met anderen, enz….De stand van de tenen laat zien hoe die eigenschappen zich hebben ontwikkeld in de loop van je leven.