Tenenanalyseren

Tenenanalyseren is een kennissysteem dat het mogelijk maakt karakter, persoonlijkheid en

gedrag te analyseren door de stand en de vorm van tenen te interpreteren. Deze
methode is geschikt om zelfkennis op te doen, relaties te doorgronden en het is een
welkome hulp bij opvoeding.
 

Tenenanalyseren is ontwikkeld door Imre en Margriet Somogyi. Zij interviewden honderden
mensen die op stranden en sauna’s hun tenen voor hen blootstelden. Geleidelijk aan
ontdekten zij de betekenis van de verschillende vormen en standen van tenen en konden
zij relaties leggen tussen het beeld dat tenen biedt en het karakter van mensen.
 

Tenenanalyseren is praktisch en direct toepasbaar op verschillende gebieden: 

Persoonlijke groei 

Tenenanalyseren is een geschikte methode om zelfkennis op te doen. Het biedt je inzicht waar
voor jou kansen liggen en eventuele valkuilen.
Zo kan het je ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Tenenanalyseren helpt je om
vanuit jouw eigen kwaliteiten en kracht keuzes te maken die bij jou passen.
Relaties
 

Tenenanalyseren biedt handvatten voor het versterken van relaties.
Inzicht in jouw eigen persoonlijkheid en die van de ander kan leiden tot meer wederzijds
begrip en respect.
 

Hulp bij opvoeding 

Tenenanalyseren is een welkome hulp bij opvoeding. Wanneer opvoeders inzicht krijgen in hun
kind kunnen zij bewustere keuzes maken die aansluiten bij het kind en zijn ontwikkeling.
 

Beroep/opleiding 

Tenenanalyseren geeft jou informatie die van grote waarde kan zijn voor keuzes die je maakt
op het gebied van opleiding of beroep.
 

Hulpverlening 

Tenenanalyseren biedt zorgverleners handvatten om zorg op maat te leveren aan de mensen
die aan hun zorg zijn toevertrouwd.